Facebook - vyrobaodznaku.cz

Vytvořte si design online

Hlavní princip tvorby návrhů spočívá v online aplikaci nazvané „TVOŘIČ“, do které je možné snadno přidávat již hotové motivy, vlastní nahrané obrázky nebo texty. Ty pak na zvoleném podkladu lehce modifikovat a kombinovat podle svých představ. Jednotlivé obrázky či texty jsou skládány nad sebou do vrstev.